محصولات من در راست‌چین

با استفاده از افزونه پیکسرول که برای افزونه صفحه‌ساز المنتور ساخته شده است، میتوانید با کشیدن و رها کردن, صفحات تمام صفحه با قابلیت اسکرول ایجاد کنید.

میتوانید بین واحد های پول مختلف جابجا شوید میتوانید پرداخت‌های چند ارزی را بپذیرد. نرخ واحد پول را میتوان به صورت دستی یا خودکار تنظیم کنید.