در مخزن وردپرس

فونت فارسی به لیست فونت‌های قابل استفاده صفحه‌ساز المنتور اضافه میکند. امکان تغییر فونت سایت را فقط با یک کلیک قابل انجام میکند.

فونت فارسی وزیر را به پنل ادمین وردپرس اضافه میکند همچنین حالت راست‌چین بودن و ظاهر پنل ادمین را برای زبان فارسی بهبود میدهد.

در راست‌چین

با استفاده از افزونه پیکسرول که برای افزونه صفحه‌ساز المنتور ساخته شده است، میتوانید با کشیدن و رها کردن, صفحات تمام صفحه با قابلیت اسکرول ایجاد کنید.

میتوانید بین واحد های پول مختلف جابجا شوید میتوانید پرداخت‌های چند ارزی را بپذیرد. نرخ واحد پول را میتوان به صورت دستی یا خودکار تنظیم کنید.